7 näkökohtaa mopojen ja skoottereiden huoltoon

Mopot ja skootterit ovat riskikeskittymä

Vaikka tämä kirjoitus on mopojen ja skoottereiden huoltoyrityksen kirjoittama, laitetaan sisällössä paljon painoa turvallisuuden muihinkin kuin teknisiin kysymyksiin.

Mopot ja skootterit ovat hyvin monille ensimmäinen askel moottoroituun liikkumiseen. Nämä nuoret ovat juuri saaneet ajokortin ja heillä on edessään pitkä tie kokeneiksi ja sen myötä toivottavasti turvallisiksi tiellä liikkujiksi. Kokeneiden velvollisuus on tehdä tämä alkutaival mahdollisimman turvalliseksi. Liikennekäyttäytyminen voi uuden kortin haltijalla olla yllättävää ja harkitsematontakin, mutta ei ole mitään syytä saattaa tämän takia ketään vaaraan. Kokeneella on oma vastuunsa kokemattomienkin turvallisuudesta!

Mopojen ja skoottereiden tekniikka ja tehot antavat onneksi mahdollisuuden pitää ajoneuvo teknisesti niin hyvässä kunnossa, ettei onnettomuuksiin olisi teknistä syytä eikä tekniikka olisi edes myötävaikuttamassa vahinkojen syntyyn. Mopojen ja skoottereiden huolto on niin edullista, etteivät tekniset syyt saa aiheuttaa ylimääräistä riskiä varsinkaan ensimmäisiä vuosiaan ajaville.

Tomotorin tarjoamat mopojen ja skoottereiden huoltopalvelut tästä linkistä.

Rakenteelliset nopeusrajoitukset on hyvin harkittu

Mopojen ja skoottereiden nopeus on rajoitettu teknisin keinoin. Tästä syystä niiden liikennerytmi on kohtalaisen hidas. Toisaalta niitä käytetään paljon taajama-alueilla, joten liikennetilanteita on nopeuteen nähden paljon. Alhainen nopeus pienentää mahdollisen onnettomuuden seurauksia, mutta jälki voi olla pahaa hiljaisessakin vauhdissa, jos pysähtyminen on äkillinen.

Keveiden kaksipyöräisten moottorit rajoitettiin muinoin 1,5 hevosvoiman (1,1 kW) tehoisiksi. Niillä saattoi päästä hyvänä päivänä ja hyvissä olosuhteissa jopa 50 km/h.

Tehorajoitukset poistettiin useastakin syystä. Matalan tehon seuraus oli, että painavan ajajan alla mopo saattoi hyytyä mäissä turhankin paljon. Mopojen moottoreita ei Suomessa valmistettu eikä vastaavaa tehorajoitusta kovin monissa maissa ollut. Niinpä tehorajoitukset jouduttiin tekemään hyvinkin keinotekoisesti eikä pienille markkinoille suunniteltu juuri 1,5 hevosvoimaisia moottoreita.

Vanhoilla mopoilla oli erikoisia rajoituksia. Mopojen ja skoottereiden huolto on muuttunut määräysten muuttuessa.

Mopon alkuperäinen ajatus oli olla moottoroitu polkupyörä. Vanhimmissa mopoissa oli lain mukaan oltava mahdollisuus edetä polkemalla. Todellisuudessa työntäminen oli paljon helpompaa, mutta lain kirjain täyttyi.

Enää polttomoottorikäyttöisillä mopoilla tai skoottereilla ei ole suoranaista tehorajoitusta, mutta sähkökäyttöisille on 4 kW (5,5 hv) rajoitus. Mopot ja skootterit ovat siten paljon tehokkaampia kuin aikana, jolloin mopon ideaa alettiin kehittää. Ajokit ovat niin tehokkaita, että niillä ei kiihtyvyyden puolesta jää jalkoihin kaupunkiliikenteessä eivätkä ne merkittävästi hyydy mäkiin.

Koska suhteellisen korkea teho verrattuna ajoneuvon massaan antaa teoriassa hyvän suorituskyvyn, on rakenteellinen nopeus rajoitettu 45 km/h:ksi. Rajoituksen tyypillinen toteutustapa on asettaa välityssuhteet niin, että maksimiteholla saavutettava nopeus asettuu lakien mukaiseksi. Välitys on tehokkailla moottoreilla suhteellisesti ottaen hyvin tiheä ja siksi kiihtyvyysarvot ovat hyvät.

Tässä tyypillinen kysymys ilmeisesti lainkuuliaiselta mopoilijalta (tämän kaltaisiin kysymyksiin mopojen ja skoottereiden huoltotyössäkin törmää):

https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/kysymykset-ja-vastaukset/mopon-nopeus/#bbe24882

Rakenteellinen nopeusrajoitus ei ole mitenkään erikoinen, vain mopojen tai skoottereiden ratkaisu. Myös kuorma-autoilla on nopeusrajoitin, sillä tehon puolesta ne kulkisivat paljonkin nopeammin. On kuitenkin katsottu, että kuorma-auton korkeammista nopeuksista seuraa riskitason nousu sellaiselle tasolle, jota liikenteen turvallisuus ei voi sietää. Rajoituksia ei enää tehdä tehojen kautta, jotta kiihtyvyys ja mäennousukyky sopisivat nykyiseen liikenteeseen.

Kuorma-autorajoituksista poiketen mopojen ja skoottereiden tekniset rajoitukset lähtevät ajajan ja mahdollisen matkustajan turvallisuudesta eivätkä niinkään muiden tiellä liikkujien turvallisuudesta.

Virittämiselle on teknisesti paljon tilaa, valitettavasti

Pääsääntöisesti mopojen ja skoottereiden moottoreiden ominaisuudet riittävät paljon suurempiinkin nopeuksiin kuin lain rakenteellisten rajoitusten sallima 45 km/h antaa myöten.

Nopeuden tekninen rajoittaminen luo myös mahdollisuuden rajoitusten kiertämiseen ja maksiminopeuden joskus kovaankin nostamiseen. Ei vaadi suurta vaivaa löytää helppoja tapoja rajoitusten kiertämiseen. Helppo rajoitusten kiertäminen johtaa vaarallisiin ajoneuvoihin, jos nopeuden nostaminen ei kulje yhdessä jarrujen, jousituksen, iskunvaimennuksen parantamisen kanssa. Vaikka virittäminen olisi huippuammattilaisen tekemä, se ei lainkaan paranna liikenteessä liikkumista opettelevan kykyä hallita liikennetilanteita. Kyse ei ole vain ajoneuvosta!

Virittäminen ymmärretään hyvin yleisesti vain moottorin virittämiseksi, mikä on usein virittämisen helpoin ja myös alkeellisin muoto. Vastuunsa tunteva mopojen ja skoottereiden huoltoliike ei katso hyvällä moottoreiden virittämistä. Aikuisen ei pidä millään tavalla — ei ostamalla, ei huoltamalla, ei korjaamalla — edesauttaa teknisten rajoitusten kiertämistä. Rajoitukset on tehty hyvällä harkinnalla ja liikenteessä ensi kilometrejään ajavien turvallisuutta ajatellen.

Mopojen ja skoottereiden huolto minimoi tekniset turvallisuusriskit

Lain tarkoittamin teknisin rajoituksin varustetut mopot ja skootterit on varsin helppo mopojen ja skoottereiden huoltoon erikoistuneiden korjaamojen avulla pitää turvallisessa kunnossa. Osat eivät ole kalliita eikä niiden huoltaminen tai vaihtaminen ole työlästä.

Renkaat kuntoon!

Koska kaikki ajaminen perustuu renkaiden ja tien väliseen kitkaan, on renkaiden ominaisuuksilla aivan ratkaiseva merkitys. Mopojen ja skoottereiden renkaat on tarkoitettu mataliin nopeuksiin eivätkä niiden kuormankantovaatimukset ole korkeat. Niinpä ne ovat hyvin edullisia eikä niitä pitäisi ohuellakaan lompakolla varustetun omistajan päästää huonoon kuntoon.

Renkaiden kunto on ilmiselvästi nähtävillä ainakin kulutuspinnan osalta. Huippunopeudet eivät huimiksi nouse eikä renkaan tasapainotus ole siksi kovin tärkeä. Kun asiantunteva mopojen ja skoottereiden huolto asentaa renkaan, se on asennettu varmasti oikein ja vielä tasapainotettukin.

Samoin rengaspaineen vaarallisen alhaisen paineen voi silmämääräisesti havaita parissa sekunnissa ennen ajoon lähtöä. Vaikka rengas pääsisikin ”huomaamatta” sileäksi varojen puutteessa, on ilma halpaa ja sitä pitää olla renkaassa riittävästi. Toisin sanoen rengaspaineiden tarkistamisesta ei ole mitään syytä tinkiä.

Jarruista ei tingitä!

Jarrujen kuntoa ei ole aivan yhtä helppoa tarkistaa kuin renkaita. Levyjarrujen tarkastaminen on paljon helpompaa kuin rumpujarrujen. Joissakin levyjarrurakenteissa on vaikea nähdä jarrupalan paksuutta irrottamatta jarrusatulaa. Jarrupalan kunnon varmistaminen osia irrottamalla edellyttää kohtalaista teknistä osaamista eikä sitä pidä osaamattoman lähteä yrittämään. Vaikeaa se ei ole, mutta virheitä on myös helppo tehdä. Jarrulevyn kuluminen äärirajoille on helppo nähdä: jos levy on selvästi urilla, se alkaa olla tiensä päässä. Jarruremontit ovat mopojen ja skoottereiden huoltoammattilaisten työtä.

Etuhaarukka ei saa vuotaa!

Mopoissa ja skoottereissa on monenlaisia jousitusjärjestelmiä. Ominaisuuksiltaan parhaissa moottoripyörämäisissä etuhaarukoissa on samat tiiveysongelmat kuin moottoripyörissä. Niinpä jarrujen uhkana voi olla vuotava etuhaarukka. Etuhaarukan iskunvaimennus perustuu öljyyn, ja kun ajokit vanhenevat, alkavat etuhaarukat vuotaa öljyä. Vuoto on aluksi vähäistä ja sen huomaa vain tarkasti katsoessa. Niinpä se ja jää helposti huomaamatta. Vuotanut tai vain tihkunut öljy alkaa valua jarrujen päälle. Kun ensimmäinen öljytippa ehtii jarrulevylle asti, ei jarruja enää ole.

Etuhaarukasta vuotanutta öljyä ei saa enää poistetuksi jarrupaloista. Jarrulevyt saa kyllä puhtaiksi, mutta jarrupaloja ei. Vaikka pala näyttäisi öljyttömältä, lähtee huokosiin kätkeytynyt öljy liikkeelle, kun jarruttaminen saa jarrupalan kuumenemaan. Öljyn saastuttaman jarrun kunnostaminen on paras jättää asiantuntevan mopojen ja skoottereiden huoltoliikkeen huoleksi.

Valot ovat tarpeen päivälläkin!

Kaksipyöräisen ajoneuvon ja sen kuljettajan turvallisuuden kannalta on keskeisen tärkeää, että muut tiellä liikkuvat havaitsevat mopon tai skootterin. Täysin toimivat valot ovat valitettavan harvinaiset. Skoottereiden valot ovat mopojen valoja luotettavampia suojatumman rakenteen ja ehkä toisenlaisen käyttötavankin vuoksi.

Vaikka polttimot tai polttimoina toimivat ledit olisivat kunnossa, pitää myös liitosten ja katkaisijoiden toimia. Usein vika on poltinkannassa tai katkaisijassa. Vaikka johdinnippu näyttäisi toivottamalta spagetilta, ei oikeiden liittimien löytäminen valopiiristä ole vaikeaa.

On valitettavasti kuitenkin niin, että liittimet ovat osa johtosarjaa ja jos joskin liitin toimii epäluotettavasti, on hyvin mahdollista, että liittimen liitos johtimeen on huono. Tällaisen korjaaminen edellyttää pahimmassa tapauksessa koko johtosarjan vaihtoa ja on työläs.

Vilkut vilkkumaan!

Vilkut ovat valojen kaltainen turvavaruste: vaikka kuljettaja ei niitä omaan ajamiseen tarvitsekaan, tarvitsee hän niitä omaksi turvakseen. Muiden tiellä liikkujien on syytä hänen aikomuksensa (vaikka joskus kuulee ajatuksen, että yllätysetu menetetään!)

Ajokki vakiokuntoiseksi!

Älkää virittäkö ajoneuvojanne laittomiksi! Kyse ei ole pelkästään turvallisuudesta, vaan siitäkin, että rekisteröidyn ajoneuvoluokkansa ulkopuolelle viritetty mopo tai skootteri katsotaan jonkin toisen ajoneuvoluokan ajoneuvoksi. Myös verotuskohtelu on sen mukainen ja myös ajokortti on todennäköisesti riittämätön. Lompakon tai tilin turvallisuus ainakin vaarantuu.

Huolto vuosittain mopojen ja skoottereiden huoltoon erikoistuneessa liikkeessä!

Vuosittainen huoltokäynti mopojen ja skoottereiden huoltoon erikoistuneessa korjaamossa on ehdottoman hyvä turvallisuusinvestointi. Osat ovat halpoja eikä huoltotyö vie kovin pitkään ja on siksi edullinen.

Toisinaan joutuu huolto keskustelemaan mopon virityksistä. Vastuullinen mopojen ja skoottereiden huoltoliike ei suostu avustamaan virittämisessä, vaan rohkaisee pitämään mopo lain mukaisessa kunnossa.