Kuljetuspalvelut ja asennukset

Lähellä ja helppo saavuttaa, palvelu kotiovelle!

Ota yhteyttä!

Yhteydenottolomake

Kuljetuspalvelut Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja lähikunnissa

Toisinaan asunnoissa tai pihapiirissä tulee kuljetustarpeita, joita asukas ei pysty ratkaisemaan. Kuljetusongelma voi johtua tavaran koosta, painosta, muodosta tai särkymisherkkyydestä. Pihatöistä ja rakentamisesta tulee jätettä, jonka kuljettaminen on henkilöautolla mahdotonta. Pelkästään ison pensasaidan leikkaamisesta tuleva puutarhajätteen määrä on ylivoimainen tavalliselle kuluttajalle. ToMotorin kuljetuspalvelut on tarkoitettu auttamaan juuri näissä tilanteissa.

ToMotor ei ole kuljetusliike kaikkein perinteisemmässä mielessä. Meidän kuljetuksiimme pyritään sisällyttämään muutakin palvelua kuin vain kuormaaminen, kuljettaminen ja purkaminen. Kaapisto saatetaan joutua purkamaan ja kokoamaan kuljetuksen yhteydessä tai kirjahylly pitää irrottaa seinästä ja taas kiinnittää uuteen paikkaan. Vaikka pensasaidan leikkuu ei ToMotorin yritysprofiiliin kuulukaan, niin puutarhajätteitäkin voi käsitellä kuormaamisen ja kuljettamisen helpottamiseksi.

Jos kuljetuspalvelut ovat tarpeen vaikkapa rakennusjätteen hävittämiseksi, kannattaa poiskuljetettava tavara lajitella jo ennen kuormaamista. Kierrätyskeskukseen kuljettaminen vaatii aikaa ja vaivannäköä. Ajan ja kustannusten säästämiseksi on toimittava tehokkaasti. Niinpä on viisainta saattaa poiskuljetettavat tavarat jo alun alkaen lajiteltuun järjestykseen. Perinteistä kaatopaikkaa ei enää ole, vaan yhteiskunta edellyttää kierrätyskeskukseen tuotavan tavaran lajittelua. Teemme toki tarvittaessa lajittelun asiakkaan puolesta ja kuljetamme tavaran asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Asianmukainen jätteen lajittelu ja kuljettaminen saattaa tuntua vaivalloiselta verrattuna aikaan, jolloin lajittelun ja kierrättämisen merkitystä ei ymmärretty. Enää ei tunnu luontevalta työntää hankalia jätteitä metsään tai maantien ojaan pois näkyviltä. Soratien pölysidontaan ei enää tulisi mieleenkään ratkaista kaatamalla jäteöljyä tielle. Paljon kaivoja on pilattu tälläkin tavalla. Kierrätys on yhteinen asia ja tehdään kaikki kuten tehdä kuuluu. Ainakaan kuljettamisesta kierrätys ei saa jää kiinni.

Kuljettamista suurempi ongelma saattaa olla kuljetettavan tavaran tai esineen saattaminen paikalleen siirron jälkeen tai esineen purkaminen ja suojaaminen kuljetusta varten. ToMotorilla palvelumuoto ”Kuljetukset ja asennustyöt Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja lähikunnissa” tarkoittaa kokonaisuutta: kuljetus on saatu valmiiksi vasta sitten, kun kaikki kuljetuspalveluun liittyvä on saatettu loppuun. Niinpä myös asennamme kuljettamamme tavarat tai puramme ne kuljettamista varten. Kuljetuspalvelumme keskittyy pääosin pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa) ja lähialueille, mutta kauemmaskin voimme kuljettaa.

Meidän erikoisuutenamme on mahdollisuus tilata pelkkä kuljettaja tai kuljettaja+apumies -palvelu. Asiakkaalla on mahdollisesti omaa kuljetuskalustoa, muttei mahdollisuutta ajaa kalustoaan. Tähän voi olla vaikkapa terveydellisiä tai aikataulusyitä. ToMotorin kuljetuspalvelu kattaa ajo-oikeuden raskaisiin yhdistelmiin asti.

Ratkaisuja asukkaiden kuljetusongelmiin

ToMotorilta saa kuljetuspalvelut Helsingin, Espoon, Vantaan ja lähikuntien alueilla. Meillä on vuosikymmenten tuoma kuljetusalan ammattitaito ja kyky auttaa alle 500 kg:n kuljetuksissa. Tähän painoluokkaan mahtuu suurin osa tavallisista pientalon kuljetusongelmista. 

Usein pientaloasumisessa ongelma ei ole itse kuljettaminen, vaan kuljetettavan aineksen saattaminen sellaiseen muotoon, että se ylipäätään on kuljetettavissa. Autamme vaikkapa kellariremontissa syntyneen ylijäämän siirtämisessä kellarista kierrätykseen asti, emme pelkästään kuljeta sitä. Niinpä kuljettaminen ei tarkoita pelkästään kuormaamista ja purkamista, vaan kuljetus on laajempi kokonaisuus.

Asennus ja purkaminen on osa kuljettamista

Raskaiden tai hankalasti käsiteltävien esineiden kuljettaminen paikasta toiseen ei aina ratkaise varsinaista ongelmaa. Kuljetettu esine – oli se sitten kaappi, hyllykkö tai muuttotavaraa – on vielä saatettava oikealle paikalleen tai purettava nykyiseltä sijaltaan. Niinpä kuljetuspalvelumme oleellisena lisänä on asennus- ja purkupalvelu.

Avustamme tietysti myös pelkässä asennuksessa tai purkamisessa, vaikkei työhön kuljetusta sisältyisikään.

Kuljetuspalvelut Espoossa: kapasiteettimme on noin 15 m3.

Kuljetuskapasiteettimme

Pystymme kerralla kuljettamaan noin 15 m3 tavaraa pakettiautolla ja peräkärryllä. Esineiden maksimimitta on 3,5 metrin luokkaa esineiden muodosta tietysti riippuen.

Kuljetusten ja asennusten hinnoittelu

ToMotorin kuljetuspalvelut Espoossa ja lähikunnissa ovat yksilöllisiä ja tapauskohtaisia. Kuljetuspalveluun saattaa sisältyä kuljetettavien esineiden asentamista tai purkamista. Niinpä hinnoista on sovittava tapauskohtaisesti. Yleiskäsityksen hinnoista saa hinnastostamme.

Kuljetusten ja asennusten hinnat perustuvat kilometri- ja työtuntihinnoitteluun. ToMotor antaa mielellään arvion kuluvasta ajasta ja kilometreistä. Asennus- ja purkutyön arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Voidaan sopia myös urakkaluonteisesta hinnoittelusta.