7 suositusta lumilingon huoltoon

ToMotorin lumilingon huolto-teamin suosituksia

Käydään läpi ToMotorissa tehtyjä lumilingon huoltoon liittyviä havaintoja. Käyttäjä voi itse vaikuttaa paljon lumilinkonsa luotettavuuteen.

Konetyyppejä on meidän pajallamme ollut lukuisia, mutta tietyt vikamekanismit tuntuvat olevan yhteisiä tyypistä ja valmistajasta riippumatta. Tässä blogissa annetaan ohjeita lingon pitämiseksi kunnossa.

Lingoilla ei ole juurikaan erityisesti tiettyä valmistajaa koskevia tyyppiongelmia, vaan lumilingon perusrakenne ja hankala tehtävä tuovat mukanaan tiettyjä vikariskejä, jotka toistuvat koneen merkistä ja mallista riippumatta. Kaikissa lingoissa ei ole kaikkia ominaisuuksia ja joissakin voi olla yleisistä ratkaisuista poikkeavia rakenteita. Näitä ei tässä käsitellä, vaan käydään läpi yleisimpiä kaikille lumilingoille yhteisiä ominaisuuksia. Lumilingon huolto on hyvin samantapaista kaikille merkeille

Toivomme, että tästä blogista olisi hyötyä vikojen ennaltaehkäisemisessä ja lumilingon huoltotyössä. Vaikka konetta ei itse huoltaisikaan, on näistä tiedoista apua konetta tarkastettaessa.

Emme anna suoria teknisiä neuvoja, sillä koneiden kirjo on suuri eikä yksityiskohtainen ohje ole voimassa kuin juuri tietylle koneelle. Jos on itse huolto- ja korjaustaitoinen, pystyy näitä tietoja soveltamaan oman lumilingon huoltoon.

Lisää lumilingon huoltotoimista Tomotorin lumilinkosivulta.

Tapa 1. Voiteluhuolto osana lumilingon huoltoa

Öljyn määrä on syytä tarkistaa ennen jokaista käynnistystä, vaikka mittatikku onkin monissa moottoreissa hankalassa paikassa ja vaikeasti tulkittava. Erityisen hankala tapa sijoittaa mittatikku on valitettavasti myös kaikkein yleisin: mittatikku on lähes vaakasuorassa ja pienikin muutos öljyn määrässä näkyy suurena muutoksena tikun asteikolla. On vaikea tulkita, onko määrä oikea vaiko ei.

Öljytaso on vahvasti riippuvainen moottorin asennosta, joten lingon pitää olla suorassa. Yleensä moottoreissa mittatikkua EI ruuvata sisään mittausta tehtäessä. On kuitenkin syytä varmistaa, mitä kunkin moottorin ohjekirjassa tästä sanotaan. 

Öljyä ei saa laittaa yli maksimin! Tikun maksimi- ja minimiviivojen väli on se määrä, jolla kone saa riittävän voitelun. Ylimäärästä on haittaa.

Öljyn laatuongelma havaittuna lumilingon huoltotyössä
Moottoriöljy ei saa näyttää tällaiselta.

Lumilingon moottoriin menee puolisen litraa öljyä tai vähän enemmän. Öljyksi käy hyvinkin halpa 5W-30 -tyyppinen öljy (ellei ohjekirja toisin määrää). Näemme huollossa linkoja, joiden moottoriöljy ei ole voinut mennä käytössä sellaiseen kuntoon kuin missä se on huollettaessa ollut. Öljy on missä tahansa polttomoottorissa väärä paikka säästää!

Jos moottori käy ilman öljyä, käy lopulta alla olevan kuvan mukaisesti. Lumilingot toimitetaan tehtaalta ”kuivina” eli ilman polttoainetta ja öljyä, joten öljyn tarkistus on ehdoton vaatimus uutta konetta käynnisteltäessä. Tämä pätee myös postimyynnistä ostettuihin lumilinkoihin. Kuljetusliikkeet eivät ota kuljetettavakseen öljyä tai bensiiniä sisältäviä rahteja.

Ilman öljyä hajonnut moottori

Moottorin tuhoutuminen on katastrofaalisin vika, mikä lumilinkoon voi tulla. Moottori ei kuitenkaan ole aivan niin kallis kuin voisi kuvitella. Kannattaa siis kysyä, josko moottori sittenkin kannattaisi vaihtaa. Korjaaminen ei ole tällaisessa täystuhotapauksessa mahdollista eikä yleensä moottorin apulaitteita kuten kaasutinta tai polttoainetankkia siirretä uuteen moottoriin. Moottorit toimitetaan yhtenä pakettina polttoainetankkeineen kaikkineen. 

Lumilingon alennusvaihteen voiteluaineena käytetään puolijuoksevaa, yleensä 00-luokan rasvaa, ei rasvaprässin vaseliinia. Rasvan vaihto ei kuulu normaaliin huoltoon. Jos kuitenkin jostain syystä alennusvaihde käy kuivana, on lopputulos karua katsottavaa.

Hajonnut perävaihde

Tapa 2. Polttoainehuolto ja sytytys

Suosittelemme vahvasti pienkonepolttoaineen käyttöä. Se sietää paremmin kosteutta ja pitkää säilyttämistä kuin tavallinen pumppubensiini. Sekä polttoaine että sen pakokaasut ovat vähemmän haitallisia kuin pumppubensaa käytettäessä. Jos pumppubensaa on jostain syystä käytettävä, on valittava E5-polttoaine, jossa etanolipitoisuus on alempi kuin E10-bensiinissä. Pääsyy tähän on se, että monet tiiviste- ja letkumateriaalit sietävät huonosti etanolia. Moottorin suorituskyvyn puolesta E10 kävisi mainiosti, mutta etenkin vanhojen koneiden letkut voivat liueta paljon alkoholia sisältävään polttoaineeseen.

Polttoainejärjestelmään kondensoituu vettä lämpötilan vaihdellessa. Jos vesi kertyy kaasuttimen pohjalle, alkaa muodostua sakkaa, joka lopulta tuottaa käyntihäiriöitä. Tämän voi ehkäistä puhdistamalla kaasuttimen uimurikammio. Se on yleensä helposti avattavissa, mutta hyvä ennaltaehkäisy on pienkonepolttoaineen käyttö ja lingon säilyttäminen kuivassa tilassa. 

Varoitus! Bensiini on erittäin syttymisherkkää. Niinpä tyhjennys on tehtävä vaarat huomioon ottaen ja sellaisessa paikassa, jossa mahdollinen bensiinivuoto ei aiheuta vaaraa ihmisille eikä luonnolle. 

Sakkakuppiin kertynyttä saastaa
Sakkakuppiin kertynyttä saastaa

Tässä linkissä on lisää ajatuksiamme polttoaineista ja voiteluaineista. 

Tarkempaa tietoa lumilingon polttoaineongelmista

Lumilinkojen elämään kuuluu, että kone seisoo toimettomana jopa 10 kuukauden ajan vuosittain. Seisokin aikana polttoainejärjestelmään viimeisen käyttökerran jälkeen jäänyt polttoaine, mahdolliset epäpuhtaudet ja kosteus voivat aiheuttaa tukkeumia kaasuttimen pienimpiin kanaviin. Tyypillisin tukoskohta on tyhjäkäyntisuutin tai -kanava. Tyhjäkäyntisuuttimen tehtävä on annostella lämpimälle ja matalilla kierroksilla käyvälle moottorille polttoainetta. Pääsuutinpiiri on liian karkea väline tyhjäkäyntiseoksen ylläpitämiseen.

Kun tyhjäkäyntisuutin on tukossa edes osittain, tulee käynnistysvaikeuksia etenkin lämpimällä koneella. Isoilla tehoilla tyhjäkäyntisuutin ei merkittävästi osallistu polttoaineen syöttämiseen, mutta pienillä kierroksilla polttoaine tulee pelkästään tyhjäkäyntisuuttimen tai -kanavan kautta. Niinpä tavanomainen tukkeutumisoire on huono käynnistyvyys lämpimänä ja huono tyhjäkäynti. 

Ennaltaehkäisyksi riittää kaasuttimen tyhjennys kauden päätteeksi. Kaasuttimissa on uimurikammion pohjassa tyhjennysruuvi, jonka kautta polttoainejärjestelmän voi tyhjentää. Kaikissa kaasuttimissa näin ei valitettavasti ole tai pohjaruuviin ole pääsyä ilman purkutöitä, vaikka kaasuttimessa pohjaruuvi olisikin. 

Jos lumilingossa on polttoainehana, ei tyhjennyksessä ole suuria ongelmia. Jos polttoainehanaa ei ole, on pohjaruuvin kautta tyhjennettävä myös polttoainesäiliö. Tämä vaatii aikaa ja isomman astian ja tietysti tuo mukanaan paloriskejä. 

Tarkempaa tietoa lumilingon sytytysongelmista

Lumilinkojen moottorit ovat varsin luotettavia, joskaan mikään ei ole maailmassa pomminvarmaa.

Meidän havaintojemme mukaan etenkin kiinalaiset sytytystulpat voivat tuottaa moottorille mystisiä ongelmia. Vaikka tulpassa näyttäisi kipinä olevan, sen laatu voi olla huono. Kipinää ei tulekaan puristuspaineisessa moottorissa tai sitten kipinä iskee muualla kuin kärkien välissä. Tyypillinen harhakipinä tulee haljenneen eristeen ja tulpan rungon väliin lähelle varsinaista kärkiväliä. Väärässä paikassa oleva kipinä ei pysty sytyttämään polttoaineseosta tai sytyttää sen epäluotettavasti. 

Niinpä suosituksemme on, että vaihdetaan tilalle tunnettua merkkiä oleva tulppa. Valmistajien merkinnät vaihtelevat: on eri lämpöarvoisia tulppia ja tulpanhattu voi olla vastuksellinen tai ilman vastusta. Jos ohjekirjan mukaista sytytystulppaa ei ole saatavilla tai se on epäilyttävää merkkiä, on syytä valita R-merkinnällä varustettu vastustulppa. Jos vastusta ei tarvita, jää kipinä heikommaksi kuin se muuten olisi. R-tulppa ei kuitenkaan vaaranna sytytysjärjestelmää. Esimerkkinä hyvä yleisvalinta on NGK BP7RES. Kustannus on kymmenen euron luokkaa, joten kalliiksi ei huonon sytytystulpan tuoman harmin torjuminen tule.

Yksinkertainen ja helposti korjattava syy kipinän puuttumiseen on, että moottorin öljypinta on päässyt vajenemaan. Jos moottori on varustettu öljyn määrää valvovalla kytkimellä, on syytä tarkistaa öljy ennen sähköjärjestelmän tutkimista pidemmälle.

Jos kipinän puuttuminen johtuu öljypinnan mataluudesta, on jatkossa huolehdittava useammin öljyn tarkastamisesta. Öljyvahti on tarkoitettu suojaamaan moottoria liian alhaiselta öljymäärältä: sen varaan ei pidä voitelussa turvata.

Tapa 3. Suksien säätö

Lumilingon kaukalon ulkosivuilla on säädettävät sukset, jotka määräävät, miltä korkeudelta linko alkaa lunta kerätä. On houkutusta säätää sukset niin, että lunta jää maan pinnalle mahdollisimman vähän. Hieno periaate sinänsä, lumihan halutaan siirtää! Tässä tulee kuitenkin äärilaita vastaan, jos maanpinnalla on irtokiviä, jotka linko saattaa napata lumen mukana kyytiin. 

Valitettavasti useimmat tehtaat eivät ole tehneet tässä asiassa kotiläksyjään kunnolla. Suksien säätö vaatii yleensä työkalun ja usean pultin löystämisen ja kiristämisen. Asiakkaillemme on ollut yllätys, että sukset ovat ylipäätään säädettävissä. Suksien säätö ei ole varsinaisesti lumilingon huoltoa, vaan pikemminkin normaalia käyttöä. Oikea säätö on riippuvainen käyttöolosuhteista.

Jos lumen mukana kairaan ajautuu sopivan kokoisia esineitä, ne saattavat kiilautua kairan ja kaukalon väliin ja pysäyttää linkoamisen. Tätä varten kairat on kiinnitetty kaira-akseliin murtopulteilla, joiden tehtävä on katketa ja näin estää konetta vaurioitumasta. 

Tässä lumilingon huoltoon tulleesta kairasta ja sen pysäyttäneestä kivestä: 

Kairan pysäyttänyt kivi
Kairan pysäyttänyt kivi

Kuvan tilanteessa on murtopultin katkeaminen pelastanut vaurion etenemisen.

Murtopultti on pelastanut muun koneiston
Murtopultti on pelastanut muun koneiston

Pultin katkeaminen ei siis ole varsinaisesti vika, vaan varotoimen laukeaminen. Aivan samoin sulakkeen palaminen ei ole itsessään vika, vaan lauennut varotoimi. On käynyt sellaistakin, että murtopultti ei ole katkennut, vaan akseli on katkennut murtopultin kohdalta. Tällainen on tehtaan valmistusvirhe ja ToMotorin lumilingon huoltovastaavat antavat näistä tapauksista palautetta valmistajille.

Valmistusvikainen akseli
Valmistusvikainen akseli

Tapa 4. Lumilingolla lingotaan vain lunta

Lumilingon tielle osuu toisinaan esineitä, jotka ovat huolellisellekin käyttäjälle yllätys. Ei ole mielekästä ensin tarkistaa, olisiko polulle jäänyt jotain. Lumi pitäisi saada ensin pois, jotta voisi tarkistaa!

Tämä ohje on sukua suksien säädölle, mutta on tilanteita, joissa suksien oikea säätö ei ehkäise vahinkoa. Tyypillinen tilanne on kadun aurauksesta tontin sisäänajoväylälle kertynyt valli. Vallissa voi olla kovaa jäätä ja kova kimpale voi kiilata lingon pysähdyksiin kiven lailla. Huollossa tätä ei tietystikään havaita, kun jääkokkare on jo ehtinyt sulaa.

Eipä silti, olemme lumilingon huoltotyössä poistaneet kairasta myös lumilapion ja leluja. Tavaraa vain jää käytäville!

Tapa 5. Vetokoneiston ja vaihteiston oikea käyttäminen. (Lumilingon huoltotiimin suositus)

Useimmissa lumilingoissa on 4–6 vaihdetta eteen ja pari taakse. Vaihteisto ja kytkin perustuvat kumirullaan ja sen kitkaan. Kun kumirulla on kulunut vaihtokuntoon, se alkaa sutia ja hajoaa. Kuvassa on uusi ja loppuun kulunut vetorulla. 

Lumilingon vetorulla
Vasemmalla uusi ja oikealla kulunut vetorulla

Vetorulla on kytkimen ja vaiheiston kuluva osa. Sen ikää voi kuitenkin huomattavasti pidentää, jos se kytketään joko täysin päälle tai täysin pois. Kytkintä ei saa luistattaa! 

Vaihdetta ei saisi vaihtaa koneen liikkuessa. Vetorulla joutuu vaihdettaessa liikkumaan sivuttain eikä se pidä siitä lainkaan, jos veto on samaan aikaan päällä. Lumilingon vaihteistoa ei ole ajateltu käytettäväksi auton vaihteiston tavoin.

Tarkempaa tietoa vetokoneistosta ja vaihteistosta

Tyypillisesti lumilingoissa käytetään kahta hihnavetoa. Toinen hihna siirtää voimaa moottorin kampiakselilta linkoa liikuttaville pyörille tai telaketjuille. Toinen hihna taas pyörittää varsinaista linkoa ja on hihnoista se, josta yleisemmin koituu ongelmia ja lumilingon huoltoasiaa. Joissakin tehokkaissa lingoissa tämä hihna on jopa kahdennettu. 

Hihnat hajoavat kahdesta syystä: 

  • hihna kuluu luonnollisella tavalla käyttötuntien myötä
  • hihna tuhoutuu palamalla tai katkeaa, kun hihnan pyörittämä lumikaira pysähtyy

Hihnan luonnollinen kuluminen on vähittäistä ja hihnan katkeamisriskiä voidaan pienentää, jos hihna tarkastetaan vuosittain ja vaihdetaan, kun hihna alkaa olla kulunut. Kulumiseen liittyy yleensä halkeilemista, jonka havaitsee helposti, kun hihnaa taivuttelee. Hihnat eivät ole ulospäin suoraan näkyvissä ja vaikka olisivatkin, niihin olisi päästävä käsiksi niiden kunnon arviointia varten. Hihnan tarkastaminen on lumilingon huoltotyön perusrutiini ja se on tehty useimmissa koneissa helpoksi: irrotetaan suojakoppa, joka on muutamalla ruuvilla kiinni. 

Pyöriä tai teloja liikuttava hihna on harvoin ongelma. Hihnat tuhoutuvat pyöritettävän kohteen äkillisen pysähtymisen seurauksena. Pyörät ja telat eivät pysähdy niin dramaattisesti että hihnat tuhoutuisivat. Nämä hihnat ovat usein hammastettuja eivätkä ne pysty liukumaan hihnapyörissä. Luotetaan siihen, että käyttäjä pysäyttää vedon, kun pyörät eivät enää suostu pyörimään vaikkapa esteen takia. 

Yleensä hihnaongelmat ovat varsinaiseen linkoon voimaa välittävässä kiilahihnassa. Yleisin hihnan tuhoutumissyy on, että hihnan pyörittämä kairaosa jumiutuu. Tämä johtuu useimmiten siitä, että jotakin – vaikkapa kivi tai puunkappale – kiilautuu kairan ja runkopellin väliin ja pysäyttää kairan. Tähän on lumilinkojen rakenteessa varauduttu murtopulteilla. Kairan terä on kiinnitetty pyörivään akseliin erityisellä murtopultilla. Kairan jumiutuessa pitäisi murtopultin leikkautua poikki. Akselin ja sen myötä muun koneiston pitäisi pystyä jatkamaan pyörimistä: lumi tosin lentää huonosti kairan tai ainakin sen yhden terän seistessä virattomana. 

Murtopultin antama turva ei valitettavasti aina suunnittelijan hyvästä halusta huolimatta toteudu. Olemme lumilingon huoltotyössä nähneet useita tapauksia, joissa murtopultti on kyllä katkennut, mutta kaira ollut silti tiukasti akselin kanssa yhtä pakettia. Tällaiseen on käyttäjä syytön (ellei itse ole asentanut murtopulttia!)

Murtopultin murtumattomuuteen olemme havainneet muutaman syyn:

  • alkuperäinen ja murtunut pultti on korvattu tavallisella pultilla. Tavallista pulttia ei ole suunniteltu leikkautumaan poikki millään tietyllä ja kontrolloidulla voimalla tai momentilla. Murtopultin tilalle ei saa asentaa tavallista pulttia, vaikka pultti olisikin matalan lujuusluokan pultti!
  • murtopultti on ollut väärän mittainen. Murtopultissa on kaksi heikennettyä kohtaa ja niiden kummankin on osuttava kairan akselireiän ja akselin leikkauskohtaan. Liian pitkä tai liian lyhyt murtopultti johtaa siihen, että vain jompikumpi murtokohta on oikeassa kohdassa.
  • murtopultti on asennettu väärin. Jo ylimääräinen prikka tai alkuperäiseen rakenteeseen mahdollisesti kuuluvan prikan puuttuminen johtaa murtokohtien asettumiseen väärään kohtaan eivätkä murtopultit pysty suorittamaan pelastustehtäväänsä.

Kun kaira jumiutuu eikä murtopultin antama suojaus toimi, ei hihna pysty pyörittämään kairan akselia. Hihna ja iso hihnapyörä pysähtyvät, mutta kampiakseli jatkaa pyörimistään. Pyörivän hihnapyörän ja paikallaan olevan hihnan välinen kitka kehittää huimasti lämpöä, joka kaikki jää yhteen kohtaan hihnaa. Tilannetta pahentaa se, että liikkumaton hihna ei ilmavirran avulla jäähdy. Hihna murenee tai sulaa poikki.

Lumilingon huoltotiimimme on valitettavasti joutunut kohtaamaan jo tehtaalla väärin asennettuja murtopultteja.

Varoitus! Kiilahihnan on oltava tyyppiä, jota voi kiristää ”selkäpuolelta”. Tavallinen tarvikeliikkeistä saatava latureiden pyörittämiseen tarkoitettu kiilahihna ei selkäpuolelta kiristämistä kestä kovin pitkään.

Lumilinkojen hihnoista on tässä lyhyt selostus: https://www.kumijamatto.fi/voimansiirto/kiilahihnat.html

Hihnan tarkastamiseksi konetta ei tarvitse juuri purkaa. Yleensä lingoissa on muovinen suojakoppa, joka on kiinni muutamalla ruuvilla. Kun kopan avaa, pääsee näkemään hihnat ja voi arvioida niiden kunnon.

Tapa 6. Vuosittainen lumilingon huolto

Lumilinko on varsin yksinkertainen laite. Se joutuu kuitenkin karuihin olosuhteisiin ja vikaantumiselle altistaviin tilanteisiin. 

On selvää, että öljyn vuosittainen vaihto kuuluu lumilingon huoltoon. Lingon kiilahihna on vikaantumisaltis osa ja se on syytä tarkistaa vuosittain ja tietysti vaihtaa tarvittaessa. Samoin vaihteiston vetorulla on kuluva osa ja tarkistettava vuosittain. 

Kauden aikanakin on hyvä varmistaa rengaspaineet. Pyörät ovat pienet ja niillä on siten suuri pinta-ala tilavuuteen nähden. Niinpä ilmaa tihkuu suhteellisesti varsin paljon renkaan läpi ja paine alenee.

Tapa 7. Yleisimmin tarvittavien varaosien kotivara

Lumilingossa on osia, jotka kuluvat luonnollisella tavalla. Niiden vaihto kuuluu lumilingon huoltoon eikä niitä pidä ajatella korjauksina. Tällaisia ovat koneiston hihnat ja vaihteiston vetorulla. 

On myös osia, jotka joudutaan vaihtamaan suunnitellulla tavalla vahingon satuttua. Tällaisia ovat murtopultit. 

Lumilinkosesongin aikana osien saatavuus voi olla ongelma ja osia voi joutua odottamaan niin pitkään, että kevät ehtii lingota lumet. Niinpä kannattaa sijoittaa muutama kymppi kotivaraan. Jos intoa ja osaamista riittää, on mahdollista tehdä pieniä lumilingon huoltoaskareita perustyökaluin. Murtopulttien ja hihnojen vaihtoon ei tarvita erityisosaamista.

Myös ylimääräinen sytytystulppa kuuluu kotivaraan. Joissakin lumilingoissa on alkuperäisosana epäluotettava sytytystulppa. Tomotor käyttää NGK:n BP7RES -tulppaa, ellei ole erityistä syytä käyttää muunlaista tulppaa. Tällainen sytytystulppa maksaa alle kympin. 

Jos moottori syö öljyä, on pidettävä pieni öljylähde varoiksi.

Lumilingon huoltoon liittyvään kotivaraan kuuluu siis: 

  • linko-osan kiilahihna (selkäpuolelta kiristettävää mallia)
  • vaihteiston vetorulla (ei tarpeen, jos linko tarkastetaan vuosittain)
  • murtopultteja (oikean mittaisia)
  • 5W-30 -öljyä
  • sytytystulppa

ToMotorin lumilingon huoltoporukka toivoo, että vaikka ToMotor hyötyisi laiminlyödyistä lunilingoista, asiakkaamme pitäisivät koneistaan hyvää huolta!