Pienkonekorjaamo on paikallista yritystoimintaa

Jotkin koneet huolletaan ja jotkin jätetään huoltamatta

Tavallisella kuluttajalla on joitakin laitteita, jotka pitäisi huoltaa tai huollattaa säännöllisesti. Jos laite on kallis – tyypillisesti auto tai vene – se huollatetaan tai korjautetaan suurissa, yleensä maahantuojien tai valmistajien korjaamoissa. Laitteen takuuehdot saattavat vaatia tiettyjen korjaamojen käyttöä. Niissä on tietysti hyvä asiantuntemus, pääsy valmistajien järjestelmiin ja varaosiakin saattaa löytyä suoraan hyllyltä. Tällaisille säännöllisesti huolto-ohjelman mukaan hoidettaville laitteille on ominaista, että niistä ollaan vahvasti riippuvaisia tai käyttäjän turvallisuus riippuu oleellisesti laitteen kunnosta. Tämä on hyvä, mutta kallis ja jäykkä menettelytapa.

Paikallinen pienkonekorjaamo palvelee asiakkaitaan lähipalveluna. Lähellä sijaitsevaan korjaamoon tai huoltoliikkeeseen on mukava tukeutua. Näiden pienkonekorjaamoiden vahva puoli on palvelun joustavuus. Kaikkia merkkejä huolletaan tai korjataan ja palvelua saa myös laitteille, jotka eivät aivan tarkalleen yrityksen toimialaan kuulukaan tai joita isot liikkeet eivät ota työn alle. Korjaamosta vastaava yrittäjä ja yrityksen asentajat tulevat tutuiksi.

On paljon laitteita, joiden huolto on heikoissa kantimissa. Laiminlyönti ei toki ole tarkoituksellista — ei vain tulla ajatelleeksi, että huolto olisi aina välillä tarpeen. Käyttö on satunnaista ja sellaista, että lopputulos on riittävä huonommallakin huollolla. Tällaisia laitteita ovat vaikkapa moottorisaha tai ruohonleikkuri tai ruohotrimmeri. Niiden huono toiminta aiheuttaa epämukavuutta ja turhautumista, muttei moottorisahaa lukuunottamatta yleensä aiheuta vaaraa käyttäjälleen. Näiden laitteiden huollon ainoa säännöllisyys on se, että huolto jätetään säännöllisesti tekemättä.

On myös laitteita, joiden saama huolto on hyvän ja huonon välimuoto. Tyypillisiä esimerkkejä hyvin satunnaisen huollon varassa olevista laitteista ovat vaikkapa mopot, skootterit ja myös moottoripyörät ja mönkkärit. Niitä ei aivan välttämättä tarvita arjen pyörittämiseen, joten vähäisen riippuvaisuuden vuoksi niitä ei huolleta. Ne saavat teknistä huomiota vain, jos niihin tulee vika. Huollon laiminlyönti voi johtaa hyvinkin vakaviin vaaratilanteisiin. Vikaantumiseen perustuva huoltoon vieminen on ns. metodinen riski: suuren osan ajasta laite on huoltamaton ja voi käyttäjän havaitsematta muuttua vähitellen vaaralliseksi. Jos huollon toimeksianto on vain vian korjaaminen eikä siihen liitetä huoltoa, muuttuu laite vähitellen kaikilta osiltaan heikkokuntoiseksi. Korjaamo on hankalassa tilanteessa.

Kaksipyöräisten tekniset riskit aiheuttavat aina vaaratilanteen. Kun ajaja on varsin suojaton, on teknisistä syistä johtuvat vaarat vältettävä kaikin keinoin.

Huolto koetaan siis joko välttämättömäksi tai sitten se unohdetaan kokonaan. Laiminlyönti on ruma sana, mutta siitäkin on kysymys. Huoltamisen ja huoltamattomuuden raja kulkee laitteen hinnassa: kalliista laitteesta pidetään parempaa huolta kuin halvasta ja helposti korvattavasta laitteesta. Tämä on ymmärrettävää ja loogistakin. Toisaalta kalliin laitteen toimimattomuus on aivan yhtä harmillista kuin halvan.

Huoltoliikkeiden kategorioita

Huoltoliikkeitä ja pienkonekorjaamoita on monenlaisia suurista kansainvälisistä huoltoketjuista paikallisiin pienyrityksiin. Vaikka suurilla on isommat hartiat, on paikallisella pienkonekorjaamolla valtavana etunaan asiakkaan ja hänen tarpeittensa tunteminen.

Suurten maahantuonti- ja myyntiorganisaatioiden korjaamot

On suuria huoltoliikkeitä, jotka ovat osa suurta organisaatiota. Auton tai moottoripyörän takuuhuollot tehdään yleensä tällaisissa korjaamoissa. Suuretkin huoltoliikkeet ovat eräs pieni osa paljon suurempaa järjestelmää. Suurten myynti- tai maahantuontiorganisaatioiden alla toimivat huollot eivät välttämättä ole itsessään kovin kannattavia, vaan ne ovat eräänlainen välttämätön paha. Huolto on palvelu, jonka asiakkaat edellyttävät olevan olemassa. Kannattavuuden tärkeä osa on autoa ostettaessa hankittujen lisälaitteiden asentaminen ja tästä saa paremman katteen kuin työläistä pikkuvioista (tilastokeskus.fi).

Hyvä palvelu on suurissakin korjaamoissa tietysti tärkeää, mutta usein asiakas kokee olevansa aika pieni nappula suuressa pelissä niinkuin on korjaamokin. Henkilökunta voi olla hyvinkin ystävällistä ja palvelualtista, mutta organisaatio ei välttämättä ole. Töihin on varattu tietyt standardisoidut läpimenoajat ja jos jotain yllättävää työn aikana ilmenee, pitää lisätyölle varata uusi aika. Vaikka asentaja haluaisi joustaa, järjestelmä ei anna mahdollisuutta asiakkaan täyteen palveluun.

Suurten korjaamoketjujen toimipisteet

On myös korjaamoketjuja, jotka eivät ole sidoksissa juuri tiettyjen laitteiden maahantuontiin tai myyntiin. Ne ottavat huoltoon useampia auto- tai laitemerkkejä kuin varsinaiset merkkikorjaamot. Nämä korjaamot ja huoltamot ovat paikallisempia kuin maahantuojien tai piirimyyjien pyörittämät, mutta niilläkin on standardisoidut työvaiheet ja ketjun tuomaa jäykkyyttä toiminnassaan. Täysin asiakaskohtaista palvelua ei välttämättä ole tarjolla. On turha pyytää korjaamoa hakemaan viallinen laite korjattavaksi tai huoltoon.

Paikalliset, itsenäiset pienkonekorjaamot

Kaikkein joustavin huollon ja korjauksen malli on pienkonekorjaamo, joka ei ole osa laajempaa organisaatiota. Ne ovat yleensä ns. mikroyrityksiä, työntekijöitä alle 10 (yrittajat.fi). Tällainen pienkonekorjaamo on myös espoolainen Tomotor. Pieni korjaamo on vastuussa vain asiakkailleen eikä suuryrityksen tai ketjun talousjohdolle. Tulostavoite ei tule ulkopuolelta ja asentaja, joka on yleensä myös liikkeen omistaja, voi käyttää aikaansa myös ison organisaation kannalta mitättömältä kuulostavien ongelmien ratkaisemiseen. On hienoa olla osa yhteisöä eikä koskaan voi olla niin kiire, etteikö ystävällistä sanaa voisi asiakkaan kanssa vaihtaa.

Moottorisahan tai ruohonleikkurin käynnistysnarun uusiminen kuulostaa liian vähäiseltä asialta, jotta laitteen kehtaisi viedä isoon korjaamoon. Jos auton pohjan muovisen suojalevyn ruuvi on pudonnut ja kuuluu räminää, käynnistyy isossa merkkikorjaamossa turhan iso koneisto pienen ongelman ratkaisemiseen. Yhden ruuvin takia joudutaan vaivaamaan työnjohtajaa ja asentajaa sekä varaamaan juuri tietty ajankohta ongelman ratkaisemiseen. Mahdollisesti koko prosessi joudutaan uusimaan, ellei puuttuvaa osaa löydy varastosta. Pienkonekorjaamoissa tämäntapaiset ongelmat ratkaistaan paljon ketterämmin.

Pienkonekorjaamo on paikallinen ja siten lähellä asiakkaitaan

Pienten, ketjujen ulkopuolella toimivien pienkonekorjaamojen ehdoton valtti on joustavuus. Isot organisaatiot eivät lähde hakemaan asiakkaiden laitteita tai mene asiakkaan luokse ratkomaan ongelmia. Esimerkiksi Tomotor-pienkonekorjaamon johtava periaate on asiakkaan palveleminen ja korkean laadun ylläpitäminen. Asiakas tulee tutuksi juuri tietyn asentajan kanssa. Asentajan motiivitaso on hyvin korkea ja asiakkaan lisäksi myös hänen laitteensa tulevat tutuiksi.

Tämä on suuri etu laitosmaisiin korjaamoihin verrattuna, joissa asiakas ei välttämättä edes kohtaa hänen laitettaan huoltavaa tai korjaavaa asentajaa. Isot yritykset ovat yrittäneet Oma-asentaja -tyyppistä organisoitumista. Tässä ei ole kovin hyvin onnistuttu, sillä on todella hankalaa organisoida toiminta niin, että juuri tietty asentaja kohtaisi juuri tietyn asiakkaan tiettynä ajankohtana. Tämä onnistuu määräaikaishuollossa, muttei satunnaista palvelua tarvittaessa.

Paikallinen pienkonekorjaamo on joustava.

Paikallisuus antaa yrittäjälle mahdollisuuden tuntea asiakkaansa ja heidän koneensa.

Asiakkaan kannalta on suuri etu, että pienkonekorjaamossa on tuttu henkilökunta.

Suuri etu on paikallisen korjaamon joustavuus sekä aikataulujen että työtehtävien suhteen.

Tyypillinen pienkonekorjaamon akuutti palvelutilanne on moottoripyörän, mopon tai skootterin renkaan- tai öljynvaihto. Kaksipyöräisten renkaiden ja öljyn vaihtoväli on paljon lyhyempi kuin auton. Etenkin raskaiden moottoripyörien renkaiden kulutuspinnan viimeiset millimetrit kuluvat aavemaisen nopeasti. Ne tuntuvat haihtuvan melkeinpä itsestään. Tämä tulee yllätyksenä myös kokeneille motoristeille.

Ei ole mieltä lähteä pitkälle moottoripyöräretkelle, jos tietää renkaan kuluvan loppuun jo puolessa matkassa. Moottoripyörien merkkikorjaamot ovat sesonkiaikaan tukossa ja niihin voi olla hyvin vaikea saada varatuksi renkaanvaihtoa tai öljynvaihtoa kohtuullisessa ajassa. Tämä on toki ymmärrettävää siksikin, että monet moottoripyörähuoltoliikkeiden asentajat ovat itsekin moottoripyöräilijöitä ja sesongin aikana mieluummin maantiellä kuin korjaamolla. Pienkonekorjaamolla onnistuu lyhyemmällä odottamisella!

Toinen tavallinen tarina on tilanne, jossa moottorisaha, ruohonleikkuri tai jokin muu pienkone ei käynnisty. Tarvittaisiin ehkä vain kymmenen minuutin hetki ongelman tutkimiseen ja ratkaisemiseen. Tätä kymmenminuuttista ei isoista organisaatioista niin vain löydy kesken kiireisen aikataulutuksen. Paikallisella pienkorjaamolla on todennäköisesti tarjota ratkaisu.

Paikallisuus antaa mahdollisuuden huollettavien koneiden kuljettamiseen asiakkaan luota korjaamolla ja takaisin. Kuljetusorganisaatio on paikallisessa pienyrityksessä sama kuin huolto-organisaatio. Toisin sanoen yrittäjä itse tai hänen apulaisensa kuljettavat koneet ja löytävät kyllä sopivan aikaraon, jossa tämä palvelumuoto voidaan antaa.

Kuljettamismahdollisuuden rinnalla on myös mahdollisuus korjata kone asiakkaan luona. Jos vika on riittävän pieni, ei laitetta ehkä tarvitsekaan kuljettaa. Koneen seisokkiaika jää lyhyeksi eikä konetta tarvitse kuljettaa edestakaisin käyttöpaikan ja korjaamon väliä.

Pienkorjaamon päävaltit ovat palvelu, joustavuus ja henkilökohtaisuus.